"לא נוכל לתת מענה לאזרחים שזקוקים לטיפול"
איפה הכסף