זוכה מאשמת ייבוא סמים כי ביצע את העבירה בכפר רג'ר ששייך ללבנון
גלעד שלמור ודורון הרמן