"העם המצרי שונא אותנו למרות שהחזרנו להם את הכול"
יורם שפטל