"כלי התקשורת הימניים צריכים להתחיל להכתיב את סדר היום"
יורם שפטל