"לילדים זה לא יושב על המשמעויות שלנו המבוגרים יש"
מיכל דליות