"גם האופטימיים נכשלים אבל הם קמים מהר יותר"
מיכל דליות