"מי שמסכן את ילדינו זה לא האנשים הזרים"
מיכל דליות