"תכלה שנה וחופשותיה, תחל שנה ולימודיה"
דידי לוקאלי