"תעלי את הילד על הליפט ונחליף לו חיתול"
מועדון ארוחת הבוקר