גיבוי לדברי לפיד על שימוש רה"מ בביטחון לצרכיו הפוליטיים
אראל סג"ל