"לנתניהו יש יכולת להיתלות בנושאים אידאולוגיים בפעילויותיו האישיות"
אילה חסון