"בסופו של דבר ליברמן והחרדים יישבו יחד"
ינון מגל ובן כספית