"למה לא מפרסמים דברים טובים שנתניהו עושה?"
גיא פלג