"יש בעיות שלמות שלא ייפתרו על ידי המצלמות"
איפה הכסף