המטרה היא להוריד את אחוז ההצבעה במגזר הערבי
בן כספית ואריה אלדד