"ישראל תתקוף בקרוב את פרויקט הטילים המדויקים"
ניסים משעל