נתנו לנו רשימת מאכלים להביא לבית הספר כדי להתחשב בילד האלרגי
ד"ר מאיה רוזמן