ברקו רק ניסה לגרום לאופירה ואייל גולן להשלים
מועדון ארוחת הבוקר