במשטרה עשו שימוש ציני בבנו של אלוביץ'?
ינון מגל ובן כספית