הבעיה האמיתית עם הצבת מצלמות בקלפי
ינון מגל ובן כספית