"עוברות מבית לבית כדי שלא יגלו איפה אנחנו גרים"
איפה הכסף