"למה חוק המצלמות עובר ב־9 ימים, ובגנים עדיין לוקחים את הזמן?"
מועדון ארוחת הבוקר