"יש צד הרוצה שלום - ויש הרוצה בהשמדת ישראל"
מועדון ארוחת הבוקר