"יש לאפשר תעוזה למפקדים ברצועת עזה"
ינון מגל ובן כספית