"שישימו מצלמות, אבל בתנאי שזה יהיה בבית רה"מ"
זהבי עצבני