הכהן: "זו פגיעה בהליך ההוגן של כל שיטה משפטית"
אראל סג"ל