"העלו הצעה שיצלמו את כל תעודות הזהות של הבוחרים"
גיא פלג