"מתי שמעתם מרה"מ מילה על חינוך, בבחירות הללו?"
איפה הכסף