האם ההודעה של נתניהו היא דרמטית?
ינון מגל ובן כספית