"את מכניסה מספר ובין רגע את יכולה לשוחח עם אדם אחר"
מועדון ארוחת הבוקר