כולם מדברים על בחירות, אף אחד לא מדבר על בריאות
גיא פלג