"החינוך בישראל נמצא בתחתית סולם העדיפויות"
איפה הכסף