"במרדף לחסינות הוא מכניס את הכהניסטים לכנסת"
הקבינט