"מה גרם לבריטים לעבור מהצהרת בלפור לספר הלבן?"
יורם שפטל