האיום הכי גדול שיש על היבחרות נתניהו זו עוצמה יהודית
יורם שפטל