מינה צמח: "אין לנו מה לעשות עם בעיית השקרנים"
איפה הכסף