בזמן שנתניהו הופיע בטלוויזיה - אני חיכיתי לרופא במיון
זהבי עצבני