"אנחנו יכולים להפתיע אחד את השני כקהילות"
תחשבו טוב