"לא נשב בקואליציה הנתמכת על ידי קולות הערבים"
בחירות 2021