"התמדה היא הדרך הבלעדית להגשמת מטרותינו"
איריס קול