"מסכים עם שקד, המפלגות הגדולות מוכרות לנו בלוף"
ינון מגל ובן כספית