"מישהו הוריד את החשמל והכניס כמה מעטפות לקלפי"
גלעד שלמור ודורון הרמן