"זה ביזיון של הפרקליטות, אנחנו נצא לרחובות!"
סיון כהן