"אם יקום לביבי מחליף גם לו יתנגדו ויתפרו לו תיקים"
יורם שפטל