"לקשישים אין מספיק כסף כדי להתנייד למרכזי היום"
למבוגרים בלבד