'אנחנו נלחמים עם הצבא הבריטי והוא מכה בארצנו'
רבקה מיכאלי