"ניסיון מחאתי לנסות להזכיר לעצמי כמה דברים"
רבקה מיכאלי