א' עברה דירה, ובעיריית גבעתיים מתחילים לרעוד
מועדון ארוחת הבוקר