האם אפשרות החנינה לנתניהו מונחת על השולחן?
ינון מגל ובן כספית