"לא מאמין שמי שיוטל עליו להרכיב ממשלה ייכשל"
אראל סג"ל